Mogelijk

Ik wil jou mogelijk meer dan mogelijkst
Ik wil jou harder dan hartst

Ik wil jou liever dan liefst
Ik wil jou zachter dan zachtst

Ik wil jou in alle posities – op elke positie
Samen de som der delen ontstijgen

Ik wil ritmisch rijden op jou glooiende golven
Gelijktijdig versmolten in – en om ons heen

Ik wil in onszelf en met elkaar in elkaar
Een zijn met, zoals samen een samen alleen zijn is

Al – een, ons duet bezongen als symfonie
Een knallende kanon zonder gelijke

Geen ander hetzelfde
Niemand dezelfde

Ik wil jou unieker dan uniekst
Ik wil jou vrijer dan vrijst

Ik laat jou losser dan losts
Ik hou vaster dan vastst – van jou

Omdat minder
Onmogelijk mogelijk is

Spread the Love

Thomas van der Molen

Systemic Self-Leadership Coach, Change Facilitator, Poet

In my experience, our ability to deal with complex challenges, create positive change in any area of life, and contribute to a sustainable impact in the world around us, requires an authentic kind of self-leadership that starts with getting clear where you’ve been, where you are now, what really matters to you, where you really want to go or get, and especially how you will be and grow as a person along the way.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *